Lise Berit Johannesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lise Berit Johannesen

Lise Berit Johannesen
30.01.2001
Legeforeningen er enig i at §§ 4 og 7 i lov om tobakksskader om nødvendig bør endres slik at det blir helt klart at tobakksindustrien vil være pliktig til å gi opplysninger om tobakksvarenes innhold...