Lise Balteskard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lise Balteskard

Tor Ingebrigtsen, Lise Balteskard, Kristel Ailin Guldhaugen, Roar Kloster, Bård Uleberg, Margreth Grotle, Tore Kristian Solberg
23.11.2020
Lumbar spine conditions are the most common cause of non-fatal health loss and short-term sickness absence, and the second most frequent reason for disability ( 1 , 2 ). Diagnostic imaging is...
Tor Ingebrigtsen, Lise Balteskard, Kristel Ailin Guldhaugen, Roar Kloster, Bård Uleberg, Margreth Grotle, Tore Kristian Solberg
23.11.2020
Rygglidelser er den vanligste årsaken til ikke-dødelig helsetap og korttidssykefravær, og den nest vanligste grunnen til uføretrygd ( 1 , 2 ). Bildediagnostikk tilrådes ved symptomer uten bedring...
Hebe Désirée Kvernmo, Petter Otterdal, Lise Balteskard
17.10.2017
Wrist fractures are the most frequently occurring fracture type in Norway ( 1 , 2 ). Previous estimates based on incidence rates from Bergen and Oslo indicate an incidence of more than 15 000 of...
Hebe Désirée Kvernmo, Petter Otterdal, Lise Balteskard
16.10.2017
Håndleddsbrudd er den hyppigst forekommende bruddtypen i Norge ( 1 , 2 ). Tidligere estimater basert på insidensrater fra Bergen og Oslo tilsier at vi har mer enn 15 000 slike brudd årlig blant...
Lise Balteskard, Barthold Vonen, Gunilla Frykholm, Olav Dahl, Kjell Magne Tveit
29.11.2007
Norge var relativt tidlig ute med å prøve ut effekten av strålebehandling som tilleggsbehandling til kirurgi ved rectumcancer ( 1 , 2 ). Sentralt i dagens anbefalinger av strålebehandling ved denne...
Anne Gry Bentzen, Barthold Vonen, Johan N. Wiig, Lise Balteskard
29.11.2007
Gjennom Rektumcancerregisteret (fra januar 2007 kalt Colorectalcancerregisteret) foreligger i Norge en nasjonal oversikt over primær rectumcancer og forekomsten av lokale residiver. I motsetning til...
Halfdan Sørbye, Morten Brændengen, Lise Balteskard
17.01.2008
Kolorektal cancer er samlet sett den nest hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge, og i 2005 ble det diagnostisert rundt 3 450 nye tilfeller. Omtrent 30 % av pasientene har metastaser ved...
Frank Olsen, Bård Uleberg, Bjarne Koster Jacobsen, Lise Balteskard
12.01.2016
National recommendations for treatment of colorectal cancer have existed in Norway since the early 1990s. According to these national guidelines, patients with colon cancer with a high risk of...
Frank Olsen, Bård Uleberg, Bjarne Koster Jacobsen, Lise Balteskard
12.01.2016
Det har eksistert nasjonale faglige anbefalinger for behandling av tykktarms- og endetarmskreft i Norge siden tidlig i 1990-årene. Pasienter med tykktarmskreft med høy risiko for tilbakefall skal...