Lise Balteskard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Helse Nord RHF

Hun har bidratt med design, datauttrekk og analyser, tolking av data, utarbeiding av resultatpresentasjon, diskusjon, konklusjon og godkjenning av innsendt manus.

Lise Balteskard er spesialist i onkologi og analytiker.

Artikler av Lise Balteskard
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media