Lisbet Borge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisbet Borge

Lisbet Borge
06.02.2018
It is not always easy to see the warning signs of suicide in young men. Experiences of the bereaved in connection with the suicide of young men is a qualitative study of the perceptions of 61 close...
Lisbet Borge
05.02.2018
Det er ikke alltid lett å se tegnene på selvmordsfare hos unge menn. Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn er en kvalitativ studie med 61 nære pårørende og venners erfaringer etter...
Lisbet Borge, Egil W. Martinsen, Randi-Ann Hoffart, Sigrid Larsen
26.06.2003
I de siste årene har det vært mye oppmerksomhet omkring utmattelse og utbrenthet hos utsatte yrkesgrupper som helsearbeidere og lærere ( 1  –  3 ). Det er uenighet om hvordan begrepet «utbrenthet»...
Lisbet Borge, Egil W. Martinsen, Torleif Ruud, Øyvind Watne, Svein Friis
20.01.2000
Basert på en artikkel publisert i Psychiatric Services 1999 (1) Fra slutten av 1970-årene har de store psykiatriske institusjonene i Norge blitt nedbygd eller nedlagt. Målsettingen har vært å bedre...