Lisa T. Mørch-Reiersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisa T. Mørch-Reiersen

Elisif Rytter, Karl O. Nakken, Lisa T. Mørch-Reiersen, Anne Efjestad, Kirsten Selvig
03.05.2007
Det har vært en vanlig oppfatning at epilepsi starter i barne- og ungdomsårene og at debut i voksen alder forekommer relativt sjelden. De senere årene har imidlertid den årlige epilepsiinsidensen økt...