Lisa Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisa Jørgensen

Lisa Jørgensen, Christian A. Vedeler
19.05.2005
Miller-Fishers syndrom, første gang beskrevet av Fisher i 1956 ( 1 ), er en akutt polynevropati karakterisert av triaden oftalmoplegi, ataksi og arefleksi. Tilstanden opptrer ofte postinfeksiøst...