Lisa Joensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisa Joensen

Lisa Joensen, Hasse Melbye
14.01.2010
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en hyppig sykdom i befolkningen. Prevalenstall varierer. En metaanalyse publisert i 2006 viste en prevalens på 9–10 % for aldersgruppen over 40 år ( 1 ). I...