Lisa Hare

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

og

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus)

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Hun har bidratt med idé, design, datainnsamling og -analyse, litteratursøk, tolkning av data samt revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Lisa Hare er lege i spesialisering del 1.

Artikler av Lisa Hare
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media