Linn Kleven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Linn Kleven

Ingebjørg Irgens, Linn Kleven, Hilde Sørli, Johan Kvalvik Stanghelle, Tiina Rekand
20.10.2015
Outpatient telemedical follow-up can facilitate quick and ongoing contact between the patient and the primary and specialist healthcare services. A recent pilot study on telemedical follow-up of...
Ingebjørg Irgens, Linn Kleven, Hilde Sørli, Johan Kvalvik Stanghelle, Tiina Rekand
20.10.2015
Poliklinisk telemedisinsk oppfølging kan legge forholdene til rette for en rask og vedvarende kontakt mellom pasienten og kommune- og spesialisthelsetjenesten. En nylig gjennomført pilotstudie om...