Line Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Line Pedersen

Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Several epidemiological studies show that the prevalence of chronic pain in Norway is approximately 24 – 30 % and that only a minority of these cases are reported to be cancer-related ( 1  –  3 ). In...
Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Flere epidemiologiske studier viser at prevalensen av kronisk smerte i Norge er på omtrent 24 – 30 % og at kun et fåtall av disse tilfellene oppgis å være...