Line M. Levy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Line M. Levy

Jean-Luc Boulland, Line M. Levy
02.06.2005
Når et aksjonspotensial når frem til en glutamaterg nerveterminal, åpnes spenningsavhengige Ca 2+ -kanaler. Ca 2+ -innstrømning gjennom kanalene fører til at presynaptiske vesikler smelter sammen med...