Line Linstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Line Linstad er cand.polit. og forsker på ledelse og styring av e-helsefeltet ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Line Linstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media