Line E. Vogt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Line Erikstad Vogt (f. 1986) har en mastergrad i ernæring fra Universitetet i Oslo og er høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Line E. Vogt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media