Linda Vos

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Linda Vos

Bettina K. Andreassen, Linda Vos, Tom K. Grimsrud
10.03.2015
Nylig ble det publisert en artikkel i Science der det ble satt spørsmålstegn ved nytten av forebyggende tiltak mot mange kreftformer. Etter vår vurdering er det ikke vitenskapelig grunnlag for å...