Linda Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Linda Strand (f. 1968) er ph.d. og ansvarlig for utvikling og kvalitet. Hun er fagbedømmer hos Norsk Akkreditering. Hun er ansvarlig for akkreditering av analyser, tolking av sekvensvarianter, innsamling/analyse/tolking av data og har bidratt i skriveprosessen, revidert manus for vitenskapelig innhold og godkjent innsendt versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Seksjon for medisinsk genetikk

Avdeling for laboratoriemedisin

Sykehuset Telemark

Artikler av Linda Strand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media