Linda Madsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Linda Madsen

Linda Madsen
16.03.2021
It’s high time to examine how medical expertise is being used to change the legal basis for political interventions. The Norwegian government seeks to add a curfew to its COVID-19 control...
Linda Madsen
22.02.2021
Det er på høy tid å se på hvordan medisinsk kunnskap blir brukt for å endre det juridiske grunnlaget for politiske intervensjoner. Regjeringen ønsker å styrke sin verktøykasse ved å lovhjemle...