Linda Hildegard Bergersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Linda Hildegard Bergersen

Linda Hildegard Bergersen, Jon Storm-Mathisen
14.12.2006
Fysisk aktivitet skjerper hjernen og beskytter mot hjernesykdom. Ved fysisk aktivitet dannes nye hjerneceller og synapser, vaskulariseringen øker og nevrodegenerasjon forsinkes Fysisk aktivitet er...
Linda Hildegard Bergersen
24.08.2006
De fleste nordmenn kjenner til melkesyre gjennom idrettslig utfoldelse og begrensningen som sure muskler kan gi. Monokarboksylater slik som ketonlegemer, pyruvat og laktat (melkesyrens anion) ser ut...
Linda Hildegard Bergersen
09.12.2014
Mutasjoner i et monokarboksylattransportørgen hindrer at ketonlegemer fra lever kan nyttes i andre deler av kroppen, noe som kan forklare utvikling av ketoacidose av ukjent årsak. Når cellene tar opp...