Linda Amundstuen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Linda Amundstuen

Pål-Didrik Hoff Roland, Linda Amundstuen
29.03.2007
På grunn av markedsføringen av naturmidler og helsekostprodukter forventer man gjerne at de har effekt mot sykdommer eller mindre alvorlige tilstander som kan oppfattes som sykdom. Dette ble...
Pål-Didrik Hoff Roland, Linda Amundstuen
09.08.2007
Artiklene i spalten Legemidler i praksis er i hovedsak bestilt. Det er fra Tidsskriftets redaksjon angitt at manuskriptet samlet skal være på inntil 1 700 ord og at litteraturlisten bare helt...