Lilach Kleinberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Lilach Kleinberg (f. 1971) er ph.d., overigeniører ved Laboratorium for molekylærpatologi, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt reisestøtte fra AstraZeneca og honorar fra Pfizer.

Avdeling for patologi

Oslo universitetssykehus

Artikler av Lilach Kleinberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media