Lennart Wählby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lennart Wählby

Lennart Wählby
22.10.2009
Hos Fylkeslegen bør det være likeverdig behandling av tilfeller som meldes til Helsetilsynet. Skjer dette i praksis? I det som følger vil jeg vise til to eksempler på det motsatte. Tilfelle 1: En...
Dag Sørlie, Torben Wisborg, Lennart Wählby, Arne Wilskow, Tom Eirik Mollnes, Jann Gamnes, Egil Arnesen
17.02.2005
78 prosjekt fikk støtte fra forskningsprogrammet og har brukt den. Vi fikk spørreskjemasvar fra 77 (45 som fikk driftsmidler, 10 lønn og 22 begge deler). 36 (47 %) angir å ha fullført prosjektet, 5 (...