Lene Solheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lene Solheim

Lene Solheim, Erik Andrew, Dag Jacobsen
30.04.2002
Antidoter kan defineres på flere måter. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i WHOs definisjon av antidoter som legemidler som primært benyttes for å motvirke de toksiske effektene av...
Lene Solheim, Anne-Charlotte Brun, Tone Sildnes Greibrokk, Dag Jacobsen, Christian Fossum
20.05.2000
Hemoglobin består av fire polypeptidkjeder som alle har et hemmolekyl knyttet til seg. Hvert av de fire hemmolekylene har et jernatom sentralt, og det er til disse at oksygen bindes (1, 2). I normalt...