Lena Hellblom Sjögren

Artikler av Lena Hellblom Sjögren

Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen
22.03.2019
Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, hvorfor er det vanskelig å erkjenne og hvordan kan det håndteres? Illustrasjon: Espen Friberg Vi belyser...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren
10.01.2017
Takk til M. Hafting & M. Røynesdal for nyttige synspunkter ( 1 ) på vår artikkel ( 2 ) i Tidsskriftet. Vi er enige i at «å sikre barn utviklingsfremmende oppvekstsvilkår er en sentral verdi». Vi...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren
13.09.2016
I USA har det foregått et skifte i barnerettspraksis, rettssakkyndighet og vektlegging av faren for «foreldrefiendtlighet» i saker som gjelder barnefordeling og offentlig omsorgsovertakelse av barn...