Lena Hellblom Sjögren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lena Hellblom Sjögren

Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen
27.05.2019
Takk til Merete S. Hoel for en saklig refleksjon. I kronikken er det ikke fremmet en agenda om at delt omsorg alltid skal være det beste for barnet. Vi fremholder at delt bosted bør være rettsnorm...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen
22.03.2019
Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, hvorfor er det vanskelig å erkjenne og hvordan kan det håndteres? Illustrasjon: Espen Friberg Vi belyser...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren
10.01.2017
Takk til M. Hafting & M. Røynesdal for nyttige synspunkter ( 1 ) på vår artikkel ( 2 ) i Tidsskriftet. Vi er enige i at «å sikre barn utviklingsfremmende oppvekstsvilkår er en sentral verdi». Vi...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren
13.09.2016
I USA har det foregått et skifte i barnerettspraksis, rettssakkyndighet og vektlegging av faren for «foreldrefiendtlighet» i saker som gjelder barnefordeling og offentlig omsorgsovertakelse av barn...