Leif Edvard Aarø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leif Edvard Aarø

Jens Christoffer Skogen, Marit Knapstad, Otto Robert Smith, Grethe S. Tell, Rolv Terje Lie, Thomas S. Nilsen, Leif Edvard Aarø
21.10.2019
Folkehelseinstituttet fikk høsten 2012 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide maler for en standardisert gjennomføring av fylkesvise folkehelseundersøkelser blant voksne. Malene...
Leif Edvard Aarø, Rita Lill Lindbak, Simon Nygaard Øverland, Jørn Hetland
28.08.2008
Røykevanene i den voksne befolkningen i Norge har endret seg i løpet av de siste 30 – 40 årene. I 1973 røykte 51 % av mennene daglig og 32 % av kvinnene ( 1 ). I 2006 var det 24 % dagligrøykere blant...
Leif Edvard Aarø, Rita Lill Lindbak, Simon Nygaard Øverland, Jørn Hetland
28.08.2008
Smoking habits among adults in Norway have changed during the last 30 - 40 years. In 1973, 51 % of men and 32 % of women smoked daily ( 1 ); in 2006, 24 % of both men and women smoked daily. While...
Simon Nygaard Øverland, Jørn Hetland, Leif Edvard Aarø
28.08.2008
Heilt sidan Statens tobakksskaderåd (no Sosial og helsedirektoratet, Avdeling tobakk) starta sine landsrepresentative røykjevaneundersøkingar i 1973, har talet på vaksne menn som røykjer dagleg gått...
Ola Jøsendal, Leif Edvard Aarø
10.02.2002
I februar 1993 sendte Den Norske Kreftforening et brev til HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, og innledet med dette et samarbeid om evaluering av et tiltak mot røyking blant ungdom...
Leif Edvard Aarø, Siren Haugland, Jørn Hetland, Torbjørn Torsheim, Oddrun Samdal, Bente Wold
20.10.2001
I det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet har man i flere tiår satt søkelyset mest på hjerte- og karsykdom, kreft og ulykker, og man har særlig forsøkt å gjøre noe med helserelatert atferd...