Leena Kiviluoto

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leena Kiviluoto

Jon Magnussen, Stein Ø. Petersen, Leena Kiviluoto
23.01.2003
Det har vært hevdet at sykehusene opplever en reduksjon i henvisningen av «nye» pasienter, og at de for å holde et høyt aktivitetsnivå i økende grad bruker tiden på å kontrollere. Dersom dette er...
Leena Kiviluoto
30.06.2000
Finske leger som etablerer seg i Norge møter få vanskeligheter, med unntak av språkproblemet for dem som ikke behersker svensk. Den medisinske kultur og helsevesenets organisering er i hovedsak lik...