Lars Prag Antonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Prag Antonsen

Lars Prag Antonsen
25.03.2019
The movement patterns of migratory birds, Chinese philosophy of war and classical music shed new light on our understanding of biological and organisational systems. Complexity science explains...
Lars Prag Antonsen
11.03.2019
Min kronikk om hva kompleksitetsteori kan lære oss om sykdom og organisering har vakt stor interesse, og jeg takker Carl-Fredrik Bassøe for hans engasjement. Han innvender at den har...
Lars Prag Antonsen
25.01.2019
Trekkfuglers bevegelsesmønstre, kinesisk krigsfilosofi og klassisk musikk kaster nytt lys over hvordan vi forstår biologiske og organisatoriske systemer. Kompleksitetsteori forklarer komplekse...
Lars Prag Antonsen
04.04.2018
Are medical decisions based solely on facts? Should we continue developing procedures and algorithms, or should we put greater trust in our own experience and competence? Decision-making theory can...
Lars Prag Antonsen
02.10.2017
Er medisinske beslutninger kun basert på fakta? Bør vi fortsette jakten på prosedyrer og algoritmer, eller stole mer på egen erfaring og kompetanse? Beslutningsteoretisk innsikt kan bidra med svar på...