Lars Petter Jordheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Petter Jordheim

Lars Petter Jordheim
08.09.2005
Nukleosidanaloger brukes til behandling av maligne blodsykdommer og noen krefttyper ( 1 ). Blant disse cytotoksiske molekylene finner man pyrimidinanalogene cytarabin og gemcitabin samt...