Lars N. Karlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars N. Karlsen

Tore Grimstad, Arne Carlsen, Lars N. Karlsen
14.01.2019
Up to half of patients with Crohn’s disease develop fistulae in the course of the disease. The condition often requires multidisciplinary medical and surgical cooperation. Medical management is...
Tore Grimstad, Arne Carlsen, Lars N. Karlsen
09.01.2019
Opptil halvparten av pasientene med Crohns sykdom utvikler fistel i løpet av sykdomsforløpet. Tilstanden krever ofte et tverrfaglig medisinsk og kirurgisk samarbeid. Medikamentell behandling er...