Lars Lien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Lien

Peder Olsen, Lars Lien, Astrid Nøkleby Heiberg
06.12.2016
Christian Erlandsen Mangeårig overlege, administrerende overlege og sjeflege ved Sanderud sykehus, fylkespsykiater og stortingsrepresentant Christian Erlandsen døde 10. oktober 2016, vel 90 år gammel...
Nanna Lien, Bernadette N. Kumar, Lars Lien
06.09.2007
Overvekt og fedme blir vanligere både blant barn og voksne og i rike så vel som i fattige deler av verden ( 1  –  4 ). Både utenlandske oversiktsartikler ( 5 , 6 ) og vår egen forskning har vist at...
Audun S. Vatn, Espen Bjertness, Lars Lien
09.08.2007
Mobbing blant barn og unge har stått sentralt i mange vitenskapelige studier siden midten av 1970-årene. Fenomenet er definert som aggressiv atferd eller en intensjon om å skade eller opprøre som...
Lars Lien, Edvard Hauff
18.12.2008
Jo fattigere et land er, desto lavere andel av helsebudsjettet benyttes til psykiske helsetjenester. Er dette en riktig prioritering? En ekspertgruppe i regi av tidsskriftet The Lancet har nylig...
Lars Lien
12.06.2003
De siste ti årene har forventet levealder blitt vesentlig lavere i afrikanske land sør for Sahara. Mesteparten av denne negative utviklingen skyldes HIV/AIDS-epidemien. Er antiretroviral behandling «...
Lars Lien
03.04.2003
I fattige land dør befolkningen av sykdommer som kan behandles med legemidler, men prisen overstiger det landene kan bruke av statsbudsjettet til helseformål. Livsviktige medisiner er svært dyre og...
Lars Lien
20.02.2003
Som generaldirektør i WHO så Gro Harlem Brundtland tidlig behov for nye samarbeidsformer på den internasjonale helsearena. Målet var å sette fart i arbeidet med å bekjempe «gamle» og «nye» sykdommer...
Lars Lien
04.12.2003
Sudan får økende oppmerksomhet internasjonalt, ikke minst fordi landet er i ferd med å bli en stor eksportør av olje. Norge har vært involvert i Sudan lenge før oljen ble funnet, og flere norske...
Lars Lien
20.03.2002
Alle med sunn skepsis til helsevesenets betydning for folkehelsen har lært seg at reduksjonen i sykelighet og dødelighet i Europa og USA som startet i siste halvdel av det 17. århundre, i større grad...
Lars Lien
10.08.2001
For de fleste regjeringer er hovedmålene i helsepolitikken rettferdig fordeling (equity) og effektivitet (efficiency). I tillegg kommer andre politiske ambisjoner som å få gjennomført politiske...
Lars Lien
10.02.2001
Polen er et av de tidligere østblokklandene med sterkest økonomisk vekst. Likevel er kontrastene store og avstanden mellom fattig og rik er økende. Kriminaliteten er et voksende problem, særlig i de...
Lars Lien, Jan Olav Johannessen
20.10.2015
I Tidsskriftet nr. 16/2015 henviser Pål Gjerden blant annet til kriteriebasert diagnostikk fra de tre siste nasjonale faglige retningslinjene for psykiatri fra Helsedirektoratet ( 1 ). Som delaktige...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
22.09.2015
Takk for kommentar fra Svein Reseland til vår artikkel ( 1 ). Kommentaren tar opp i hvilken grad bruk av psykofarmaka, og da spesielt antipsykotika, bidrar til forkortet levetid blant mennesker med...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
17.11.2015
Takk til Tor-Erik Widerøe for interessante perspektiver på vår artikkel. Vi kjenner lite til telomerforskning, men slik Widerøe beskriver det ser vi at dette kan ha betydning for økt dødelighet i den...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
10.02.2015
Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer med...
Ewa Ness, Bjørg Antonsen, Morten Grøvli, Knut-Erik Hymer, Inger Jakobsen, Kari-Venke Lindkvist, Lars Lien, Helga Skåden, Arne Thomassen, Johan L. Torper, Torgeir Vethe, Kari Aarøen
19.04.2016
Reduksjon av tvangsbruk i psykisk helsevern har siden 2006 vært et helsepolitisk mål. Det er store forskjeller i antall tvangsinnleggelser mellom de ulike helseforetakene, og datagrunnlaget som...