Lars Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Jørgensen

Aasmund Berner, Manohar Pradhan, Lars Jørgensen, Arne Heilo, Krystyna Kotanska Grøholt
23.09.2004
Pasienter med primært thyreoideakarsinom har ofte en solitærknute. Palpable knuter i thyreoidea er et vanlig klinisk symptom, med en prevalens på 4 – 7 % i vestlige land. I mindre enn 5 % av...
Camilla M.T. Sagerup, Odd Terje Brustugun, Lars Jørgensen
17.12.2009
Skuldersmerter og parestesier i armen kan skyldes alt fra ufarlige og forbigående tilstander til mer alvorlige sykdommer. En avventende holdning kan ha prognostisk betydning for pasienten. En 67 år...