Lars Høiby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Høiby

Mette Brekke, Axel Vetlesen, Lars Høiby, Ivar Skeie
01.07.2010
Opioidmisbrukere – særlig de som injiserer heroin – har flere helseproblemer, redusert helserelatert livskvalitet og økt dødelighet i forhold til den generelle befolkning ( 2  –  6 ). Dette henger...