Lars Fjellbirkeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Fjellbirkeland

Lars Fjellbirkeland
01.10.2018
Mark S. Parker, Robert C. Groves, Joanna E. Kusmirek et al. Lung cancer screening 104 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2018. Pris EUR 60 ISBN 978-1-62623-513-7 Legen har mange roller. En av dem er...
Odd Terje Brustugun, Åslaug Helland, Lars Fjellbirkeland, Lilach Kleinberg, Sarah Ariansen, Peter Jebsen, Helge Scott, Tom Dønnem, Roy Bremnes, Thomas Berg, Bjørn Henning Grønberg, Hong Yan Dai, Sissel Gyrid Freim Wahl, Kjersti Mangseth, Lars Helgeland
30.04.2012
Lungekreft rammer årlig over 2 500 personer i Norge ( 1 ). Flere enn 2 100 dør hvert år, hvilket gjør sykdommen til den vanligste årsaken til kreftrelaterte dødsfall. Ca. 80 % har ikke-småcellet...
Lars Fjellbirkeland
10.03.2015
Sarah Hickin James Renshaw Rachel Williams Crash course – Respiratory system 4. utg. 230 s, ill. Edinburgh: Mosby Elsevier, 2013. Pris GBP 26 ISBN 978-0-7234-3627-0 En student spurte en gang sin...