Lars Engebretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ortopedisk klinikk

Oslo universitetssykehus

og

Seksjon for idrettsmedisinske fag

Norges idrettshøyskole

Lars Engebretsen har bidratt med idé, litteratursøk, utforming, revisjon og godkjenning av manuskriptet.

Lars Engebretsen er dr.med., spesialist i ortopedisk kirurgi, overlege og professor. Han er gruppeleder ved senter for idrettsskadeforskning og leder Den internasjonale olympiske komités medisinske forskningsgruppe.

Artikler av Lars Engebretsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media