Lars Engebretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Engebretsen

Caroline Ziesler, Lars Engebretsen
22.03.2020
Stressfraktur i lårhalsen forekommer sjelden, men kan oppstå hos idrettsutøvere og mosjonister ved gjentatt stor belastning på underekstremitetene. Hofte- og lyskesmerter og...
May Arna Risberg, Inger Holm, Lars Engebretsen, Lars Nordsletten
30.10.2018
Flere pasienter med kne- og skulderplager skal behandles konservativt, og primærhelsetjenesten må spille en nøkkelrolle. Pakkeforløp for pasienter med muskel- og...
Andreas Lødrup, Lars Engebretsen
13.11.2017
Rådet for legeetikk publiserte nylig en artikkel i Tidsskriftet for Norsk Legeforening der de fraråder helsepersonell å delta i all kampsport som tillater knockout ( 1 ). Kampsport som tillater...
Dag Vidar Hanstad, Lars Engebretsen
01.03.2007
Sykdom er skrekken for toppidrettsutøvere under store mesterskap. Under vinterlekene i Torino 2006 var det gjort mye for å forebygge sykdom i den norske troppen, men likevel ble en del utøvere syke...
Lars Engebretsen
26.02.2009
Tiidus, PM Skeletal muscle damage and repair 337 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 43 ISBN 978-0-7360-5867-4 Dette er en lettlest og kortfattet tekst, og de fleste forfatterne er...
Lars Engebretsen
05.01.2006
Pasient med bilateral artrose operert med individtilpasset protese fra SCP (Scandinavian Customized Prothesis, Trondheim) i høyre hofte og sementert Charnley-protese i venstre For 25 år siden – i...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
23.02.2006
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Iver Anders Gaski, Bjørn-Tore Martinussen, Lars Engebretsen, Steinar Johansen, T.C. Ludvigsen
22.04.2004
Kneluksasjon med multiple ligamentskader forekommer sjelden (ca. 4 % av opererte kneligamentskader ved Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus 1996 – 2003). Den klassiske definisjonen av...
Lars-Petter Granan, Lars Engebretsen, Roald Bahr
01.04.2004
En korsbåndsskade er en alvorlig kneskade som ubehandlet ofte gjør at unge mennesker ikke kan fortsette på sitt vanlige aktivitetsnivå og heller ikke kan ha arbeid som medfører store krav til...
Lars Engebretsen
20.03.2003
MacAuley, D Best, T Evidence based sports medicine 578 s, tab, ill. London: BMJ Books, 2002. Pris GBP 50 ISBN 0-7279-1584-3 Endelig er det kommet en bok innen idrettsmedisin som du kan ha på kontoret...
Lars Engebretsen
09.01.2003
Lindén, B Hagstedt, B Ortopedi i primärvård 3.utg. 315 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pris SEK 365 ISBN 01-44-04156-X Pasienter med ortopediske lidelser er blant de vanligste i...
Rune Kvakestad, Frede Frihagen, Knut Melhuus, Lars Engebretsen
06.02.2003
Legevakten i Oslo er alene om å gi et døgnkontinuerlig akuttmedisinsk tilbud til hovedstadens ca. 500 000 innbyggere. Årlig gjennomføres det over 100 000 konsultasjoner, hvorav 50 000 ved...
Frede Frihagen, Rune Kvakestad, Knut Melhuus, Lars Engebretsen
03.04.2003
Omtrent 100 000 akutte konsultasjoner blir gjennomført hvert år ved Legevakten i Oslo, hvorav rundt 50 000 ved Skadeavdelingen. Omtrent 2 500 pasienter henvender seg med en knetilstand. Pasienter som...
Lars Engebretsen, Roald Bahr
10.01.2001
Idrettsskader utgjør 17 % av alle personskader som behandles ved offentlig legevakt eller sykehus i Norge (1, 2). På grunnlag av data fra Folkehelsas skaderegister er det estimert at dette totalt...
Finn Skårderud, Terje Fladvad, Heidi Holmlund, Ina Garthe, Lars Engebretsen
18.09.2012
The health team for eating disorders at Olympiatoppen has established guidelines for the clinical encounter with malnourished top athletes. The guidelines include advice on therapeutic approaches and...
Karianne Ytterstad, Lars-Petter Granan, Lars Engebretsen
04.02.2011
Korsbåndsskade er en alvorlig kneskade som i stor grad rammer unge, aktive mennesker. Korsbåndsskade er minst tre ganger så hyppig hos kvinner som hos menn ( 1 , 2 ). Skaden kvalifiserer for 5 %...
Finn Skårderud, Terje Fladvad, Ina Garthe, Heidi Holmlund, Lars Engebretsen
18.09.2012
Det kan være kolliderende interesser mellom helse og prestasjoner innen idrett. Dette gjelder ikke minst ernæring, med fare for feilernæring og/eller underernæring. Idrett, og især toppidrett, er...
Finn Skårderud, Terje Fladvad, Heidi Holmlund, Ina Garthe, Lars Engebretsen
18.09.2012
Helseteamet for spiseforstyrrelser ved Olympiatoppen har laget retningslinjer for hvordan man skal møte feilernærte toppidrettsutøvere. Retningslinjene omfatter både råd om terapeutiske tilnærminger...
Iver Arne Langmoen, Aksel Foss, Gunnar Kvalheim, Lars Engebretsen, Joel C. Glover
11.12.2012
Nobelprisen i fysiologi eller medisin for 2012 gikk til to forskere som har vist at ferdig differensierte celler kan reprogrammeres til pluripotente. Disse kan brukes til å utvikle alle celle- og...
Guri Ranum Ekås, Lars Engebretsen
05.05.2015
Et blodplatekonsentrat kalt plateberiket plasma får stadig større plass i behandlingen av muskel- og skjelettlidelser. Hva vet vi egentlig om effekten? Den amerikanske fotballspilleren Hines Ward...