Lars-Eldar Myrseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars-Eldar Myrseth

Rasmus Dehli Thorkildsen, Frode Thu, Lars-Eldar Myrseth, Magne Røkkum
27.04.2021
Our Hand Surgical Unit has treated two young women for serious injuries to the ulnar nerve sustained during removal of contraceptive implants. To avoid permanent injuries, it is important that such...
Rasmus Dehli Thorkildsen, Frode Thu, Lars-Eldar Myrseth, Magne Røkkum
15.04.2021
Ved håndkirurgisk avdeling har vi behandlet to unge kvinner for alvorlig skade på ulnarisnerven etter fjerning av p-stav. For å unngå varige skader er det viktig at p-staven settes inn riktig, og at...