Lars-Eirik Mathiesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars-Eirik Mathiesen

Thrina Loennechen, Roy Andre Lysaa, Trude Giverhaug, Ingebrigt Sylte, Lars-Eirik Mathiesen, Jarle Aarbakke
30.04.2002
Tiopurinene ble oppdaget og tatt i klinisk bruk for 50 år siden (1) I Norge er det nå to tiopuriner i klinisk bruk: azatioprin (AZA; Imurel) og 6-merkaptopurin (6-MP; Puri-Nethol). Det viktigste...