Lars Boge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Boge

Lars Boge
14.01.2014
I Tidsskriftet nr. 20/2013 peker Leif Wille på en kjent effekt av vedtatte og effektuerte endringer i alderspensjonen. Wille opplevde å få lavere tjenestepensjon etter å ha arbeidet i et fem måneders...