Lamprini Veneti

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Område for smittevern, miljø og helse

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med utforming av studien, innsamling, analysering og tolkning av data,  utarbeiding og godkjenning av innsendte manuskript.

Lamprini Veneti er M.Sc. og rådgiver.

Artikler av Lamprini Veneti
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media