Laila Tingvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Laila Tingvold

Lisbet Grut, Laila Tingvold, Edvard Hauff
11.05.2006
Flyktninger representerer en utfordring for norsk helsetjeneste. Deres livserfaring er som oftest svært forskjellig fra livserfaringene til mottakslandets helsearbeidere ( 1 ), og språkvansker og...