Per Lægreid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Lægreid

Per Lægreid, Simon Neby
28.05.2013
Vi har lese den interessante kronikken av Vegard Bruun Wyller og medarbeidarer i Tidsskriftet nr. 6/2013 ( 1 ) og vil gjerne vise til vårt Rokkan Senter Working paper om «gaming» i norske sykehus...