Kvinnsland S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kvinnsland S

Kvinnsland S
20.04.1997
Tall fra Kreftregisteret de siste 40 år har vist en jevn økning i nye tilfeller av brystkreft. Heldigvis er dette delvis kompensert av en bedring i prognosen fra 62% fem års overlevelse i perioden...