Krystyna Kotanska Grøholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Krystyna Kotanska Grøholt (f. 1954) er spesialist i patologi med spesialkompetanse i thyreoideapatologi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon

Avdeling for patologi

Oslo universitetssykehus

Artikler av Krystyna Kotanska Grøholt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media