Kristoffer Riemer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristoffer Riemer

Kristoffer Riemer, Ove Haukenes, Anna Kozak
14.01.2019
A woman in her sixties developed symptomatic soft-tissue swelling and fluid accumulation six months after a blunt trauma to her right hip. The swelling recurred despite repeated aspirations and...
Kristoffer Riemer, Ove Haukenes, Anna Kozak
03.01.2019
En kvinne i 60-årene fikk symptomgivende bløtdelshevelse og væskeansamling seks måneder etter stumpt traume mot høyre hofte. Hevelsen residiverte tross gjentatte aspirasjoner og kirurgisk eksisjon...