Kristoffer Ommundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristoffer Ommundsen

Kristoffer Ommundsen, Hilde Selsås
25.08.2015
A man in his early 20s attended A&E due to an axillary wound that would not heal. He had been treated for epilepsy in childhood, but was otherwise in good health. In A&E he was found to have...
Kristoffer Ommundsen, Hilde Selsås
25.08.2015
En mann i begynnelsen av 20-årene tok kontakt med legevakt grunnet aksillære sår som ikke ville gro. Han hadde i barnealder blitt behandlet for epilepsi, men var ellers frisk. Blodsukker målt ved...