Kristine Vaage Hatlen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Endokrinologisk avdeling

Akershus universitetssykehus

Kristine Vaage Hatlen er lege i spesialisering.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristine Vaage Hatlen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media