Kristine Tøgersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kristine Tøgersen (f. 1975) er lege i spesialisering.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

DPS Fredrikstad

Sykehuset Østfold

Artikler av Kristine Tøgersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media