Kristine Marie Aarberg Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristine Marie Aarberg Lund

Kristine Marie Aarberg Lund, Martin Steinbakk
23.09.2020
When assessing patients with fever and rash, the patient history, symptoms and the results of the clinical examination and supplementary tests must all be considered in combination. Here we present a...
Kristine Marie Aarberg Lund, Martin Steinbakk
22.09.2020
I utredning av pasienter med feber og utslett er det nødvendig å sammenfatte anamnese, symptomer, klinisk undersøkelse og supplerende undersøkelser. Hos denne pasienten var mikrobiologiske funn...