Kristine Loe Dahl*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: kristineloedahl@gmail.com

Seksjon for tidlig psykosebehandling

Oslo universitetssykehus

*Nåværende adresse:

Avdeling for akuttpsykiatri

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Kristine Loe Dahl er lege i spesialisering i psykiatri, er i bistilling legevaktlege ved Asker og Bærum legevakt og er tidligere lege i spesialisering i allmennmedisin.

Artikler av Kristine Loe Dahl*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media