Kristine Fischer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristine Fischer (f. 1981) er lege i spesialisering i anestesiologi. Hun deltok i planleggingen av studien, har analysert og tolket data og har bidratt i litteratursøk og manusbearbeiding.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for anestesiologi

Akuttklinikken

Oslo universitetssykehus

Artikler av Kristine Fischer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media