Kristine Engen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristine Engen

Kristine Engen, Ingrid Agartz
21.06.2016
Anti-NMDA-reseptorencefalitt er en autoimmun nevrologisk tilstand. Den rammer i stor grad unge kvinner (> 80 %), men også menn og barn ( 1 , 2 ). Kjønnsfordelingen ser derimot ut til å være nokså...