Kristine B. Walhovd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristine B. Walhovd (f. 1976) er professor i nevropsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Sammen med Anders M. Fjell leder hun Forskningsgruppe for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt honorar/reisestøtte fra Institute for Life Sciences i Brussel.

Artikler av Kristine B. Walhovd
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media