Kristina Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristina Halvorsen er lege i spesialisering ved Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Vestre Viken, Drammen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir at hun mottar støtte fra Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til opprettelse av nytt pasientforløp og et lokalt kvalitetsregister for descenskirurgi i Vestre Viken, Drammen.

Artikler av Kristina Halvorsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media