Kristin Varsi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristin Varsi er overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Varsi
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media